Welkom bij ROOT Sportmarketing

ROOT Sportmarketing Almere is een creatief en no-nonsense projectbureau welke zich primair richt op het stimuleren en promoten van breedtesport in Almere.

Wij wensen niet alleen een partner te zijn voor de diverse sport- en zorgorganisaties, de Almeerse sportverenigingen, het Almeerse bedrijfsleven en de Almeerse opleidingsinstanties.
Root Sportmarketing Almere wenst zich te ontpoppen als de Almeerse katalysator voor sport en bewegen, bedrijfssport en schoolsport. Enerzijds door het aanbieden van kennis en support en diverse producten en diensten, anderzijds door het simpelweg coördineren van vraag en aanbod op het gebied van sport en bewegen.

Vanaf najaar 2012 zal hier alle informatie te vinden zijn voor iedereen die gewoon lekker wil sporten en bewegen in Almere of voor iedereen die mogelijkheden zoekt voor bedrijfssport en schoolsport.

Per januari 2013 zal op deze site tevens een schoolsport- en een bedrijfssport kalender te vinden zijn, en een kalender met lokale sportieve activiteiten in de buurt.

ROOT Sportmarketing Almere stelt haar kennis en ervaring op het gebied van promotie en marketing ten dienste aan alle organisaties in de sport en de zorg die geen genoegen meer wensen te nemen met een kostendekkend rendement alleen, maar die maximaal rendement wensen voor hun projecten op het gebied van sport en bewegen.