Missie & Visie

Nederland moet meer in beweging komen!
ROOT Sportmarketing Almere wil de katalysator en de strateeg zijn in dit proces.

Vanuit diverse marktpartijen worden doelen op het gebied van sport, bewegen en gezondheidszorg geformuleerd en plannen uitgerold. Het doel is daarbij helder: een meer vitaal en sociaal mens, wat indirect de kosten voor de gezondheidszorg drukt en bijdraagt aan de productiviteit en tolerantie in onze multiculturele samenleving.

Projecten missen een marketeer

Ondanks dat deze doelen duidelijk zijn en de uitgerolde plannen met enthousiasme worden uitgevoerd gaan veel van deze plannen voorbij aan lokale randvoorwaarden waardoor het rendement beperkt blijft als gevolg van lokale bottlenecks bij de uitvoer van de plannen. Locale bottlenecks zijn de capaciteit van de sportverenigingen, maar ook de scholen, de bedrijven en ondersteunende instellingen, om bij te kunnen dragen aan de opvang en organisatie van het (extra) aanbod.

Sportverenigingen zijn veelal de spil wat betreft de uiteindelijke uitvoer van projecten op het gebied van sport en bewegen. Sport verenigingen hebben echter veelal beperkt kader. Daarbij komt nog dat dit beperkte kader vaak zijn handen al meer dan vol heeft aan eigen organisatorische beslommeringen binnen de vereniging, met daarnaast nog drukke baan en een gezin die schreeuwt om aandacht! Daarnaast is er vaak onvoldoende locale afstemming en coördinatie.

ROOT Sportmarketing Almere is de strateeg bij sportprojecten

ROOT Sportmarketing Almere is een no-nonsense en creatief projectbureau gericht op het promoten, stimuleren en ondersteunen van breedtesport(organisaties) in de meest brede zin. ROOT Sportmarketing Almere kan op meerdere manieren de katalysator zijn voor een succesvol project op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.
  • D.m.v. het aanbieden van haar kennis op het gebied van marketing en promotie en haar ervaring op het gebied van verenigingsbestuur bij het opstellen van een efficiënt actieplan.
  • D.m.v. het aanbieden van haar creativiteit bij het ontwerp van promotionele uitingen.
  • D.m.v. ondersteuning van sportverenigingen bij hun verenigingsdoelstellingen zodat zij zelf meer kunnen focussen op de werving, opvang en animatie van hun leden.
  • D.m.v. het coördineren en promoten van het sportaanbod in Almere.
  • D.m.v. het (helpen) organiseren van sportactiviteiten.
  • D.m.v. bemiddeling tussen vraag en aanbod op het gebied van bedrijfssport en schoolsport.
  • Consultering op het gebied van bouw en exploitatie van sportaccommodaties.

Naar boven

PLAN VAN AANPAK

ROOT Sportmarketing Almere zal in 2012 veel tijd investeren in de bouw van de definitieve website die de etalage moet vormen voor alle aanbod aan mogelijkheden aan sport en bewegen in Almere, zoals bedrijfssport, schoolsport, maar ook gewoon sport en bewegen in eigen huis of in je buurt.

Deze website zal gekoppeld worden aan een database met alle Almeerse sportverenigingen, en die bedrijven en( onderwijs)instellingen die behoefte hebben aan bedrijfssport en schoolsport, of ondersteuning zoeken op dat vlak.

Daarbij zal een logistiek systeem worden opgezet die de Almeerse sportverenigingen en maatschappelijke partners helpt bij het ingeven van sportactiviteiten, welke worden gevormd tot een sport en bewegen agenda, welke uiteindelijk zal worden gepubliceerd en via nieuwsbrieven gedistribueerd.

De site www.rootalmere.nl zal uiteindelijk allerlei faciliteiten gaan aanbieden zoals
  • een individuele webshop voor de vereniging, een school, een bedrijf of specifiek t.b.v. een activiteit of project.
  • een mogelijkheid tot downloaden van kennis en knowhow voor (sport)verenigingen.
  • een koopjesmarkt met (gratis)tweedehands sportkleding.

Naar boven

HISTORIE

ROOT Sportmarketing Almere is begin 2012 opgericht door Hans Wortel - opgeleid in de fysiotherapie, bedrijfseconomie en marketing - bouwende op circa 30 jaar ervaring in sales en marketing in het commerciële bedrijfsleven. Tevens een ervaren bestuurder bij diverse sportverenigingen en momenteel voorzitter van Tafeltennisvereniging Almeerspin uit Almere.

Het idee voor de oprichting van een breedtesport ondersteunend bedrijf ontstond min of meer gedurende een periode van burn-out waarbij er ondermeer werd vastgesteld dat er een te grote last was aan verantwoordelijkheden en werkzaamheden en er dus keuzes gemaakt moesten worden.

Destijds werd aan den lijve ervaren hoe het is om veel ambities te hebben, zowel vanuit de sportvereniging als vanuit je werksituatie, en er daarnaast nog een druk privé leven naast te hebben. Er is toen een boute beslissing genomen om niet verder te gaan in de hectiek van de sales en marketing van de farmaceutische industrie. Een hectiek waarin overigens lange tijd met veel plezier, enthousiasme en succes en met fijne collega's is gewerkt.

Ik volgde mijn hart die mij ingaf de richting sport te kiezen en mijn opgedane werkervaring van de afgelopen 30 jaar aan te wenden om die ambities geboren vanuit mijn activiteiten bij de tafeltennisvereniging Almeerspin na te streven en te delen met andere sportbeoefenaars en instanties die de sport lief zijn.

De afgelopen dertig jaar heb ik naast diverse bestuursfuncties bij diverse sportverenigingen de nodige sales- marketing- en creatieve kennis opgedaan in de diverse branches zoals de gezondheidszorg, de grafische industrie , de dienstverlenende sector, en de farmacie.

Naar boven